spalić

1. przestarz. Ktoś wygląda, jakby siedem wsi spalił «ktoś jest ponury, nachmurzony, wzbudza swoim wyglądem strach»: Niespodziewanie roześmiał się, ale natychmiast znów przybrał ponurą minę. Używane przez ciotkę określenie „wygląda, jakby siedem wsi spalił” byłoby tu najwłaściwsze. Klara S. Meralda, Sąsiadka.
2. Spalić, położyć dowcip, kawał «opowiedzieć dowcip, pozbawiając go komizmu, zwykle przez zbyt wczesne ujawnienie puenty»: (...) ty powiedz ten kawał, bo ja mógłbym go znowu spalić. Roz bezp 1998.
Coś spaliło na panewce zob. panewka.
Spalić coś na węgiel zob. węgiel.
Spalić za sobą mosty zob. most.
Taktyka spalonej ziemi zob. taktyka.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • spalić — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}spalać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}spalić II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, spalićlę, spalićli, spalićlony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spalić — dk VIa, spalićlę, spalićlisz, spal, spalićił, spalićlony spalać ndk I, spalićam, spalićasz, spalićają, spalićaj, spalićał, spalićany 1. «unicestwić, zniszczyć coś (rzadziej: zabić kogoś), poddawszy działaniu ognia; pot. zniszczyć komuś mienie… …   Słownik języka polskiego

  • spalić się — ze wstydu «bardzo się zawstydzić»: No i doczekałam się, że ojciec zaczął mnie odprowadzać do szkoły za rękę. Miałam blisko siedemnaście lat i myślałam, że spalę się ze wstydu. WO 29/01/2000 …   Słownik frazeologiczny

  • spalić na panewce — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie udać się, skończyć się niepowodzeniem zaraz na początku; upaść, nie wypalić : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zamach stanu spalił na panewce, bo nie poparło go wojsko. Czyjś zamiar spalił na panewce. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spalić się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}spalać się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spalić się ze wstydu — {{/stl 13}}{{stl 8}}zwykle w trybie przypuszczającym lub w czasie przyszłym {{/stl 8}}{{stl 7}} bardzo się wstydzić, zawstydzić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spaliłaby się ze wstydu, gdyby zobaczyła nagiego mężczyznę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spalać się – spalić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}zwykle dk {{/stl 8}}{{stl 7}} ulegać zniszczeniu w wyniku działania ognia; płonąć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Las spalił się mimo wysiłków strażaków. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • palić – spalić za sobą mosty — {{/stl 13}}{{stl 7}} dokonując czegoś, definitywnie uniemożliwiać sobie wycofanie się, powrót do tego, co było wcześniej; zrywać z czymś w sposób definitywny, ostateczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Emigrując i wypowiadając się przeciw niedemokratycznym …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • spalać — → spalić …   Słownik języka polskiego

  • most — Spalić, popalić, palić za sobą mosty «uniemożliwić, uniemożliwiać sobie drogę powrotu, wycofanie się z czegoś, zerwać, zrywać z kimś, z czymś nieodwołalnie»: Nie zgodziłam się na małżeństwo dlatego, że cię nie kochałam. To znaczy, nie kochałam aż …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.